Brandsäkerhet

Brandsäkerhet

Brandvarnare
En brandvarnare är en billig livförsäkring. Det finns brandvarnare i lägenheten när du flyttar in. Ditt ansvar är att testa brandvarnaren och byta batterier vid behov.

Vid brand i lägenheten
Om det brinner i din lägenhet och du inte lyckas släcka branden är det viktigt att du tar dig ut i trapphuset och stänger dörren efter dig.

Vid brand eller rökutveckling i trapphuset
Om det brinner i trapphuset eller om trapphuset är rökfyllt ska du stanna i din lägenhet där du då är tryggast. Om det läcker in rök genom dörren kan du tejpa eller lägga blöta handdukar där det läcker in.

Inga saker i trapphus eller källargångar
Trapphuset är en viktig utrymningsväg. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Därför måste det hållas rent och tomt på saker. Brännbara saker som barnvagnar, dörrmattor, kartonger, skor och liknande kan dessutom användas för att anlägga en brand.

Brandsäkerhet är både vårt och ditt ansvar!
Som hyresgäst har du ansvaret för att inte ställa saker, barnvagnar, möbler, skor, kartonger med mera i trapphus och källargångar.

Kom ihåg att släcka ljusen.

Brandsäkerhet

Brandvarnare
En brandvarnare är en billig livförsäkring. Det finns brandvarnare i lägenheten när du flyttar in. Ditt ansvar är att testa brandvarnaren och byta batterier vid behov.

Vid brand i lägenheten
Om det brinner i din lägenhet och du inte lyckas släcka branden är det viktigt att du tar dig ut i trapphuset och stänger dörren efter dig.

Vid brand eller rökutveckling i trapphuset
Om det brinner i trapphuset eller om trapphuset är rökfyllt ska du stanna i din lägenhet där du då är tryggast. Om det läcker in rök genom dörren kan du tejpa eller lägga blöta handdukar där det läcker in.

Inga saker i trapphus eller källargångar
Trapphuset är en viktig utrymningsväg. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Därför måste det hållas rent och tomt på saker. Brännbara saker som barnvagnar, dörrmattor, kartonger, skor och liknande kan dessutom användas för att anlägga en brand.

Brandsäkerhet är både vårt och ditt ansvar!
Som hyresgäst har du ansvaret för att inte ställa saker, barnvagnar, möbler, skor, kartonger med mera i trapphus och källargångar.