Värme och ventilation

Värme och ventilation

Uppvärmningen hos Örhus Fastigheter består av ett vattenburet värmesystem. Inomhustemperaturen regleras centralt och värmen styrs automatiskt av utomhustemperaturen. Elementen är därför olika varma beroende på hur varmt eller kallt det är utomhus.

Vår målsättning är att temperaturen i lägenheterna ska ligga på cirka 20-21 grader. Vi jobbar aktivt för att justera värmesystemet så att vi kan tillhandahålla en konstant temperatur kring 20-21 grader. Om du upplever att det är kallt i din lägenhet kan du göra en felanmälan till FF Fastighetsservice. Mät gärna själv temperaturen innan du gör en anmälan. Temperaturen ska mätas en meter från golvet mitt i rummet.

Värme och ventilation

Uppvärmningen hos Örhus Fastigheter består av ett vattenburet värmesystem. Inomhustemperaturen regleras centralt och värmen styrs automatiskt av utomhustemperaturen. Elementen är därför olika varma beroende på hur varmt eller kallt det är utomhus.

Vår målsättning är att temperaturen i lägenheterna ska ligga på cirka 20-21 grader. Vi jobbar aktivt för att justera värmesystemet så att vi kan tillhandahålla en konstant temperatur kring 20-21 grader. Om du upplever att det är kallt i din lägenhet kan du göra en felanmälan till FF Fastighetsservice. Mät gärna själv temperaturen innan du gör en anmälan. Temperaturen ska mätas en meter från golvet mitt i rummet.