GDPR

GDPR

Från den 25 maj 2018 följer Örhus Invest Aktiebolag den europeiska dataskyddsförordningen EU 2016/679 (GDPR). Förordningen ersätter tidigare svensk lagstiftning, PuL 1998:204.

För oss är det viktigt att kunna ge våra kunder så god service som möjligt. Samtidigt måste kraven i GDPR och övriga lagar följas. Här får du information om vilka personuppgifter Örhus Invest hanterar, hur vi skyddar dem och dina rättigheter enligt GDPR.

Örhus Invest hanterar personuppgifter i olika avseenden, av de kursiverade orden framgår det stöd vi har i GDPR (Dataskyddsförordningen) för hanteringen:

 • När du fyller i en intresseanmälan på vår hemsida hanterar vi de uppgifter som behövs för både din och vår egen säkerhet. Det handlar om att Örhus Invest Aktiebolag ska kunna försäkra sig om att uppgifter vi fått är korrekta.
 • För att kunna kontakta dig gällande våra lediga objekt alternativt kring service för våra befintliga hyresgäster behandlar vi kunduppgifter. Samtliga uppgifter vi behandlar får kund först ge sitt samtycke till att vi behåller. Antingen via hyresavtal, hemsida eller att kund kontaktar oss direkt. Den behandlingen baserar vi på berättigat intresse.

Grundläggande för vår hantering är:

 • Vi följer förordningen och ser till att dina rättigheter upprätthålls. Vi kan också visa att vi följer förordningen.
 • Dina uppgifter skyddas av tekniska lösningar och regler för medarbetarna som hanterar dem.
 • Vi kontaktar inte direkt personer under 16 år utan målsmans godkännande.
 • De personuppgifter som vi använder lämnas aldrig vidare till andra aktörer för andra syften än de vi bestämt och informerar om.
 • Vi lagrar inte mer data eller längre än vi behöver. All data raderas enligt fastställda rutiner så snart den inte behövs.
 • Alla behandlingar av personuppgifter dokumenteras och där framgår bl.a. syfte och omfattning.
 • Det är endast de medarbetare som behöver dina personuppgifter för att utföra sitt arbete som har tillgång till dem.
 • Skulle trots allt personuppgifter spridas, förstöras, eller förvanskas hos oss informeras såväl berörda som Dataskyddsmyndigheten med en beskrivning om vad som har hänt och vad vi gjort för att lösa problemet.

GDPR

Från den 25 maj 2018 följer Örhus Invest Aktiebolag den europeiska dataskyddsförordningen EU 2016/679 (GDPR). Förordningen ersätter tidigare svensk lagstiftning, PuL 1998:204.

För oss är det viktigt att kunna ge våra kunder så god service som möjligt. Samtidigt måste kraven i GDPR och övriga lagar följas. Här får du information om vilka personuppgifter Örhus Invest hanterar, hur vi skyddar dem och dina rättigheter enligt GDPR.

Örhus Invest hanterar personuppgifter i olika avseenden, av de kursiverade orden framgår det stöd vi har i GDPR (Dataskyddsförordningen) för hanteringen:

 • När du fyller i en intresseanmälan på vår hemsida hanterar vi de uppgifter som behövs för både din och vår egen säkerhet. Det handlar om att Örhus Invest Aktiebolag ska kunna försäkra sig om att uppgifter vi fått är korrekta.
 • För att kunna kontakta dig gällande våra lediga objekt alternativt kring service för våra befintliga hyresgäster behandlar vi kunduppgifter. Samtliga uppgifter vi behandlar får kund först ge sitt samtycke till att vi behåller. Antingen via hyresavtal, hemsida eller att kund kontaktar oss direkt. Den behandlingen baserar vi på berättigat intresse.

Grundläggande för vår hantering är:

 • Vi följer förordningen och ser till att dina rättigheter upprätthålls. Vi kan också visa att vi följer förordningen.
 • Dina uppgifter skyddas av tekniska lösningar och regler för medarbetarna som hanterar dem.
 • Vi kontaktar inte direkt personer under 16 år utan målsmans godkännande.
 • De personuppgifter som vi använder lämnas aldrig vidare till andra aktörer för andra syften än de vi bestämt och informerar om.
 • Vi lagrar inte mer data eller längre än vi behöver. All data raderas enligt fastställda rutiner så snart den inte behövs.
 • Alla behandlingar av personuppgifter dokumenteras och där framgår bl.a. syfte och omfattning.
 • Det är endast de medarbetare som behöver dina personuppgifter för att utföra sitt arbete som har tillgång till dem.
 • Skulle trots allt personuppgifter spridas, förstöras, eller förvanskas hos oss informeras såväl berörda som Dataskyddsmyndigheten med en beskrivning om vad som har hänt och vad vi gjort för att lösa problemet.