Om Örhus

Om Örhus Fastigheter

Vi är ett familjeföretag som grundades på 1960-talet av Eric Petersson. Idag drivs och ägs företaget av Karl-Gustaf, Anna-Carin och Madelene Petersson. Vårt bostadsbestånd omfattar ca 240 lägenheter i Örebro och ca 15 i Kumla. Vår målsättning är nöjda hyresgäster och god service.

Vi är medlemmar i Fastighetsägarföreningen.